VAIRĀK

Galerija

4.Kāpnes :

Visā Latvijā un citur 4. Kvalitatīvas koka kāpnes. Koka kāpņu izgatavošana pēc individuāla pasūtījuma.Uzmērīšana, projektēšana, izgatavošana, uzstādīšana. 17 gadu pieredze koka kāpņu izgatavošanā. Individuālu projektu īstenošana pēc klientu vēlmēm. Pieejami dažādi materiāli, toņi, beices, krāsas un lakas. Bezmaksas konsultācija un uzmērīšana, profesionāla projektētāja pakalpojumi, izgatavošana, montāža. Izgatavojam jebkura dizaina kāpnes no jebkura jūsu izvēlētā materiāla : taisnās kāpnes, kāpnes ar pagriezienu, ar laukumu, Īstenojam visas klientu vēlmes. Iespējams arī tonēt vai krāsot jūsu vēlamajā tonī, lai pieskaņotu telpas kopējam interjeram. 


PASŪTĪT

KVALITATĪVAS KOKA KĀPNES

PASŪTĪT

Koka kāpnes

www.sadarbe.com
T. +371 29661256
E-mail : info@sadarbe.com
4. Kvalitatīvas koka kāpnes
Visā Latvijā
Koka kāpņu izgatavošana
pēc individuāla pasūtījuma.
Uzmērīšana, projektēšana,
izgatavošana, uzstādīšana.
17 gadu pieredze koka kāpņu izgatavošanā.
Individuālu projektu īstenošana pēc klientu vēlmēm.
Pieejami dažādi materiāli, toņi,
beices, krāsas un lakas.
Bezmaksas konsultācija un uzmērīšana,
profesionāla projektētāja pakalpojumi,
izgatavošana, montāža.
Izgatavojam jebkura dizaina kāpnes
no jebkura jūsu izvēlētā materiāla :
taisnās kāpnes,
kāpnes ar pagriezienu,
ar laukumu,
Īstenojam visas klientu vēlmes.
Iespējams arī tonēt vai
krāsot jūsu vēlamajā tonī,
lai pieskaņotu telpas kopējam interjeram.

Sludinājumi un piedāvājumi visā LV, RU, EU
PM un komentērus nav laika lasīt,
Zvaniet vai rakstiet caur mājas lapu
vai SMS vai E-maill.

4.
На русском
SADARBE ПРЕДЛАГАЕТ :

Лестница
www.sadarbe.com
Т. +371 29661256
Почта:  info@sadarbe.com

Лестница:
4. Качественные деревянные лестницы.
Во всей Латвии .
Изготовление деревянных лестниц
по индивидуальному заказу.
Обследование, проектирование,
изготовление, установка.
17-летний опыт производства деревянных лестниц.
Реализация индивидуальных проектов
по желанию клиентов.
Доступны разные материалы, оттенки,
морилки, краски и лаки.
Бесплатная консультация и осмотр,
профессиональные дизайнерские услуги,
изготовление, монтаж.
Изготавливаем лестницы любого дизайна
из любого материала на ваш выбор:
прямая лестница,
лестница с поворотом,
с площадью
Реализуем все пожелания заказчика.
Также можно тонировать или
покрасьте в желаемый оттенок
чтобы комнаты соответствовали
общему интерьеру.
Рекламы и предложения
на всей территории LV, EU, RU

4.
In English
SADARBE OFFERS:

www.sadarbe.com
T. +371 29661256
E-Mail:  info@sadarbe.com
Advertisements and offers
throughout LV, RU, EU

Stairs:
4. Quality wooden stairs.
In Latvia and the EU.
Production of wooden stairs
by individual order.
Surveying, design, manufacture, installation.
17 years of experience
in the production of wooden stairs.
Implementation of individual projects according
to clients' wishes.
Available in different materials, shades,
stains, paints and varnishes.
Free consultation and surveying,
professional designer services,
production, assembly.
We make stairs of any design
from any material you choose:
straight stairs,
stairs with a turn,
with an area
We implement
all customer wishes.
You can also tint or
paint in your desired shade
to match the rooms
to the overall interior.

4.
Deutsche
ZUSAMMEN ARBEIT SANGEBOTE:

www.sadarbe.com
T. +371 29661256
E-Mail:  info@sadarbe.com
Anzeigen und Angebote
in ganz LV, RU, EU

Treppe:
4. Hochwertige Holztreppen.
In Lettland und der EU.
Herstellung von Holztreppen
auf Einzelbestellung.
Vermessung, Design, Herstellung, Installation.
17 Jahre Erfahrung in der Herstellung von Holztreppen.
Umsetzung einzelner Projekte nach Kundenwunsch.
Erhältlich in verschiedenen Materialien, Farben,
Flecken, Farben und Lacke.
Kostenlose Konsultationen und Umfragen,
professionelle Designer-Dienstleistungen,
Produktion, Montage.
Wir machen Treppen von jedem Design
aus jedem Material, das Sie wählen:
gerade Treppe,
Treppen mit einer Kurve,
mit Fläche
Wir erfüllen alle Kundenwünsche.
Sie können auch tönen oder
malen Sie im gewünschten Farbton
die Räumlichkeiten an
das gesamte Interieur anzupassen.

PASŪTĪT

UZ AUGŠU

UZ SĀKUMU

Pirkumu grozs