SADARBE 

INFO 

1. SADARBE PIEDĀVĀ

SADARBE:
www.sadarbe.com
T.+371 29661256

E-pasts : info@sadarbe.com  

UZMANĪBU !!!

TEL. NR. 25993817 - NAV AKTUĀLSVAIRĀK


Facebook


GALERIJAS

REKLĀMAS

Sludinājumi un piedāvājumi visā LV, RU, EU
Sadarbība:
Piedāvāju un meklētāju pakalpojumi, preces vairāk

un

un mekēju sadarbības partneri. vairāk
Piedāvājumā:
№ 1. Sadarbība - Klientu un pakalpojumu sniedzēju
meklēšana un piedāvājumi.

№ 1A.

INFO KLIENTIEM UN PIRCĒJIEM:

IESPĒJU ROBEŽĀS MĒĢINĀSIM PALĪDZĒT ATRAST ARĪ TO KAS NAV ATRODAMS PIE MUMS

          
№ 2. Meklēju zīda papīra ražotāju.
№ 4. Kvalitatīvas koka kāpnes

vairāk

№ 5. Bērnu laukumi, rotaļu namiņi uc

vairāk

№ 6. Pārklāji, gultas veļa, dzīvnieku gultiņas. vairāk
№ 7/1000. Montāža. Demontāža. Polikarbonāts. Santehnika. Mēbeles. Galdniecība. Saules paneļi. Celtniecība. Remonts. Siltumnīcas. Aksesuāri. vairāk
№ 8. Anglu valoda. Privatstundas. Pasniedzējs. Tulkas. Grupās, līdz 5 cilvēkiem, un individuāli. Samaksa EUR 15 | h. vairāk
№ 9. Grodu akas, ūdensvads, kanalizācija, meliorācija, zemes darbi. vairāk
№ 10. Pļauju zāli un latvāņus no 10 € / h (sezonāli)
vairāk

№ 10a. Ļoti kupla daudzbērnu ģimene pardod meža veltes- ogas, sēnes
vairāk

№ 11.   vairāk
№ 11a. Bruģēšanas uzņēmums. Grunts norakšana, aizvešana. Seguma sagatavošana. Bruģēšana. Apzaļumošana. Sētas stabu montāža.
vairāk

№ 12. Bruģēšana.
vairāk

№ 14. Bruģesanas uzņēmums Smiltenē.  
60 km rādiusā ap Smilteni. Bruģēšanas pakalpojumu privātpersona un uzņēmums Vidzemē: Bruģa ieklāšana; Apmaļu uzstādīšana; Seguma sagatavošana; Grunts norakšana, aizvešana; Teritorijas apzaļumošana.
vairāk

№ 7/1000/10 000 PRECES
vairāk

*****. 10 001 UNIVENT automātiskais atvērējs.  vairāk
***** 10 002 Cinkota dārza dobe.   vairāk
*****. 10 003 Zālāja režģis.   vairāk
***** 10 004 Ūdens tvertne indigo 220l paaugstināts.   vairāk
***** 10 005 Laistīšanas SISTĒMA DROP 4m.   vairāk
***** 10 006 Siltumnīcas KLASIKA - BALTIKA, Lāsīte, NAMS uc.  vairāk

Ja konkrēta interese,
tad zvaniet vai rakstiet
Nesadarbojamies tikai,
ja Jūsu piedāvājums
kaut mazākā iespēja
saņemt ar kautko nepiedienīgu
vai nelikumīgu
,
piem. erotiku, alkoholu u.tml ..
vairāk


На русском
SADARBE ПРЕДЛАГАЕТ :

Т. +371 29661256

Рекламы и предложения
на всей территории LV, RU, ЕS

Stipendiju autors:
Предлагаю и ищу услуги товары
и
партнеры по сотрудничеству.
Доступно в:
№ 1. Сотрудничество - Заказчик и поставщик услуг
поиск и предложения.

№ 1А.

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ КЛИЕНТОВ И ПОКУПАТЕЛЕЙ:

ПО МАКСИМАЛЬНОЙ ВОЗМОЖНОСТИ, МЫ ПОПЫТАЕМСЯ ПОМОЧЬ ВАМ НАЙТИ ТО, ЧТО ВЫ У НАС НЕ СМОЖЕТЕ НАЙТИ.

                    *****
№ 2. Я ищу производителя шелковой бумаги.
№ 4. Качественные деревянные лестницы. более
№ 5. Детские площадки, игровые домики и др.  более
№ 6. Покрывала, одеяла, подушки и др постельное.
Кроватки для домашних животных. белье
№ 7/1000. Сборка.Разборка. Поликарбонат. Сантехника. Мебель. Плотницкие работы. Солнечные панели. Строительство. Ремонт. Теплицы. Аксессуары. более
№ 8. Английский. Индивидуальное занятие. Mācītājs. Устный переводчик. В группах до 5 человек и индивидуально. Плата 15 евро | ч. более
№ 9. Гродные колодцы, водопровод, канализация, дренаж, земляные работы. более
№ 10. Кошу траву и борщевик. Maksā par 10 € / h. более
№ 10a. Большая многодетная семья продает лесные ягоды и грибы. более
№ 11.   более
№ 11a. Тротуарная компания. Выемка грунта, вывоз. Подготовка крышки. Мощение. Озеленение. Установка столбов для забора ..  более
№ 12. Покройте тротуара. более
№ 14. Тротуарная компания в Смилтене.
В радиусе 60 км от Смилтене. Услуги по укладке тротуаров для частных лиц un компаний в Видземе: Укладка тротуара; Монтаж кромки; Подготовка покрытия; Выемка грунта, удаление грунта; Благоустройство территории. более
№ 7 / 1000. / 10 000 ТОВАРЫ. более
*****. 10 001 Автоматический открыватель UNIVENT .. более
***** 10 002 Грядка оцинкованная.   более
*****. 10 003 Газонная сетка.  более
***** 10 004 Резервуар для воды indigo 220l поднятый.   более
***** 10 005 Система орошения КАПЕЛЬ 4м.   более
***** 10 006 Теплицы CLASSIC - BALTIC, laste, ДОМ и другие. более
Если особый интерес
тогда позвони или напиши
Мы не просто сотрудничаем,
если ваше предложение
в меньшей степени
связано с чем-то неуместным
или же
незаконно
Piemēram. эротика, алкоголь и др.

более

----- --------------

Angliski

1. SADARBE PIEDĀVĀJUMS
STRĀDĀT:
www.sadarbe.com
T. +371 29661256
E -pasts: info@sadarbe.com
Reklāmas un piedāvājumi visā LV, RU, EU
Sadarbība:
Piedāvāju un meklēju pakalpojumus,
preces un
sadarbības partneriem.
Pieejams:
№ 1. Sadarbība - Klients un pakalpojumu sniedzējs
meklēšana un piedāvājumi.

№ 1A.

INFO FOR CUSTOMERS AND BUYERS:

TO THE MAXIMUM POSSIBILITY, WE WILL TRY TO HELP YOU FIND WHAT CANNOT BE FOUND BY US

                     *****
№ 2. Es meklēju salvešpapīra ražotāju.
№ 4. Quality wooden stairs. more
№ 5. Children's playgrounds, playhouses, etc. more
№ 6. Blankets, bed linen, cots. more
№ 7/1000. Assembly. Dismantling. Polycarbonate. Plumbing. Furniture. Carpentry. Solar panels. Construction. Repair. Greenhouses. Accessories. more
№ 8. English. Private lesson. Teacher. Interpreter. In groups of up to 5 people and individually. Payment of EUR 15 h. more
№ 9. Grodu wells, water supply, sewerage, reclamation, earthworks.  more
№ 10. Mowing grass and hogweed from 10 € / h (seasonally)  more
№ 10a. A very large family with many children sells forest gifts - berries and mushrooms.  more
№ 11. more
№ 11a. Paving company. Soil excavation, removal. Cover preparation. Paving. Greening. Installation of fence posts.  more
№ 12. Paving.  more
№ 14. Paving company in Smiltene.  
Within a radius of 60 km around Smiltene. Paving services for individuals and companies in Vidzeme: Pavement laying; Edging installation; Coating preparation; Excavation, removal of soil; Landscaping of the territory.more

№ 7/1000/10 000 GOODS.  more

*****. 10 001 UNIVENT automatic opener.  more

***** 10 002 Galvanized garden bed.   more

*****. 10 003 Lawn grid.  more

***** 10 004 Water tank indigo 220l raised. more

***** 10 005 IRRIGATION SYSTEM DROP 4m.  more

***** 10 006 Greenhouses KLASIKA - BALTIKA, Lāsīte, HOUSE, etc..more

If a particular interest

then call or write

We don't just cooperate,

if your offer

to a lesser extent

associated with something inappropriate

or

illegal,

for example. erotica, alcohol, etc. more

----------------------------------
Deutsche
SADARBE Angebot:

T. +371 29661256
grozu und Angebote in ganz LV, RU, EU

Zusammenarbeit:
Ich biete und suche Dienstleistungen
gut und
Kooperationspartner.
Verfügbar:
№ 1. Zusammenarbeit - Kunde und Dienstleister
Suche und Angebote.

1A.

INFO FÜR KUNDEN UND KÄUFER:

NACH MÖGLICHER MÖGLICHKEIT WERDEN WIR VERSUCHEN, IHNEN ZU HELFEN, ZU FINDEN, WAS UNS NICHT FINDEN KANN

                     *****
№ 2. Ich suche einen Hersteller von Seidenpapier
№ 4. Hochwertige Holztreppen.  im Detail
№ 5. Kinderspielplätze, Spielhäuser usw..  im Detail
№ 6. Bettdecken, Bettwäsche, Kinderbetten.  im Detail
№ 7/1000. Montāža. Abbau. Polikarbonāts. Uzstādīšana. Mēbel. Zimmerei. Solarplatten. Konstruktion. Reparatur. Gewächshäuser. Zubehör.  im Detail
№ 8.im Detail
№ 9. Brunnen für Trinkwasser graben.
, Wasserrohr, Kanalisation, Entwässerung, Erdarbeiten.   im Detail
№ 10. Mähen Sie Gras und Bärenklau. Gebühr ab 10 € / Stunde.  im Detail
№ 11. im Detail
№ 11a. Pflasterfirma. Bodenaushub, Abtransport. Vorbereitung der Abdeckung. Pflasterung. Begrünung. Instalācija fon Zaunpfosten.  im Detail
№ 12. Bedecke den Bürgersteig. im Detail
№ 14. Pflasterfirma in Smiltene.  
Im Umkreis von 60 km um Smiltene. Pflasterarbeiten für Privatpersonen und Unternehmen in Vidzeme: Pflasterarbeiten; Kanteninstallation; Beschichtungsvorbereitung; Aushub, Bodenabtrag; Landschaftsgestaltung des Territoriums. im Detail
№ 7/1000 / 10.000 WAREN.  
im Detail
*****. 10 001 UNIVENT automātiskais aparāts Öffner. im Detail
***** 10 002 Verzinktes Gartenbett. im Detail
*****. 10 003 Rasengitter.  im Detail
***** 10 004 Wassertank INDĪGO 220L angehoben. im Detail
***** 10 005 Bewässerungssystem TROPFEN 4m. im Detail
***** 10 006 Gewächshäuser KLASSISCH - BALTISCH, LĀSĪTE, HAUS.  im Detail
Bei besonderem Interesse
dann ruf an oder schreib
Wir kooperieren nicht nur,
wenn dein angebot
in geringerem Maße
mit etwas Unangemessenem verbunden
oder
illegal,
beispielsweise. Erotik, Alkohol usw.

im Detail

-------------------------------

Jautājiet -  ja interesē sīkāk,
tad nosūtīšu papildu informāciju un bildes

Ja vēlaties ātrāku atbildi, zvaniet vai rakstiet SMS vai e-pastu kā caur mājas lapu aizpildot formu,
Veicot pasūtījumu rakstiski SMS, E-MAIL vai caur mājas lapu, aizpildiet formu - NORĀDIET PIEDĀVĀJUMA NR un ja ir, tad PARAUGA KĀRTAS NR VAI KODU.

Pārsvarā preces izgatavo pēc pasūtījuma,
Tāpēc var būt arī informatīvs raksturs,
un par krāsām, izmēriem, materiāliem, cenu uc iespējams vienoties tādā veidā.

На русском
Спросите, если вас интересуют подробности,
тогда я пришлю дополнительную информацию и фотографии

Если вам нужен более Apraksts Globālie ответ, позвоните или напишите смс или электронное письмо, а также через сайт, заполнив форму,
При размещении заказов в письменной форме с помощью SMS, e-pasts или через веб-сайт заполните форму - УКАЗАТЬ НОМЕР ПРЕДЛОЖЕНИЯ И, если возможно, ОБРАЗЕЦ № ЗАКАЗА.

Большинство товаров изготавливаются на заказ,
так что картинки тоже могут быть информативными,
а цвета, размеры, материалы, цены и т.д. согласовываются отдельно.

In English
Ask - if you are interested in more details,
then I will send additional information and pictures

If you want a faster response, call or write an SMS or email as through the website by filling out a form,
When ordering in writing via SMS, E-MAIL or via the website, fill in the form - INDICATE THE OFFER NO. And, if available, the SAMPLE ORDER NO.

Most goods are made to order,
It may therefore also be of an informative nature,
and colors, sizes, materials, price, etc. can be agreed in this way.

Deutsche
Fragen Sie, ob Sie an weiteren Sīkāka informācija interessiert sind.
dann werde ich zusätzliche Informationen und ein Bild senden

Wenn Sie eine schnellere Antwort wünschen, rufen Sie an oder schreiben Sie eine SMS od E-Mail sowie über die Website, indem Sie das Formular ausfüllen, .
Wenn Sie schriftlich par īsziņu, e-pastu ar vislabāko tīmekļa vietni, vietne Sie das Formular aus - Geben Sie die Angebotsnummer an.

Die meisten Waren werden auf Bestellung gefertigt,
Bilder können also auch informativ sein,
und können sich auf diese Weise auf Farben, Größen, Materialien, Preise usw. einigen.


UZ AUGŠU

UZ SĀKUMU

VĒSTULE/SLUDINĀJUMS/PASŪTĪJUMS

REKLĀMAS


Pirkumu grozs

Pirkumu grozs ir tukšs.