9. Grodu akas, ūdensvads, kanalizācija, meliorācija un zemes darbi 

Rokam grodu akas.

Tiram akas un restaurejam vecas koka akas.

Mainam un atjaunojam grodus.

Ir pieejami rikstnieka pakalpojumi.

Strādājam bez brivdienām pa visu Latviju.

Kanalizācijas izbūve -  Grodu akas izbūve

Konsultējam, ražojam, rokam un būvējam!

Ja arī Tev nepieciešama mūsu palīdzība:

- grodu akas izbūve

- betonu grodu akas raksana un tirišana

- Ūdensvada izbūve

- Meliorācijas risinājumi

- Dažādi zemes darbi

Iemesli kāpēc klienti izvēlas tieši mūsu pakalpojumus:

   ✅ Garantija darbam, iekārtām un materiālam

   ✅ Īss izpildes termiņš

   ✅ Kvalitāte un punktualitāte

   ✅ Objekts pēc darba sakopts

T. 29661256

E-mail [email protected]

www.sadarbe.com

Uz drīzu tikšanos!

Роим гродные колодцы.

Чистим колодцы и реставрируем старые деревянные колодцы.

Меняем и обновляем кольца.

Доступны услуги портного.

Работаем без выходных по всей Латвии.

Строительство канализации - Строительство колодца Грод

Консультируем, производим, передаем и строим!

Если вам также нужна наша помощь:

- строительство колодца

- строительство и очистка бетонных скважин

- Строительство водопровода

- Мелиоративные решения

- Различные земляные работы

Причины, по которым клиенты выбирают наши услуги:

✅ Гарантия на работы, оборудование и материалы

   ✅ Короткое время выполнения заказа

   ✅ Качество и пунктуальность

   ✅ После работы объект ухожен

Т. 29661256

Электронная почта [email protected]