10B. MALKAS SAGATAVOŠANA UN KRŪMU ZĀĢĒŠANA

Malkas zāģēšana skaldīšana, krūmu zāģēšana uz lauka un grāvjos. Smiltenes un Alūksnes nov.

INTERESĒTIES TIKAI PA NORĀDĪTO TĀLRUNI

T.  28715491
www.sadarbe.com
Распиловка древесины, распиловка кустов в поле и в канавах. Смилтенский и Алуксненский районы
Т. 28715491
#sadarbe #sadarbepiedāvā  
#malkukraut #malkaskraušana #malkuzāģē #malkaszāģēšana #krūmuzāģēšana #krūmuszāģē
#погрузкадров #пилениедров #пилениедров #пилениекустов